Fondos Públicos

Programa de axudas para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías
Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU

Ano: 2022

Actividade subvencionada: Actividade 1 – Achatarramento de Vehiculos (IF318B)
Código expediente: IF318B_2022-0063

Autocares Capela S.L.